LEŚNICTWO
- Uproszczone Plany Urządzenia Lasu
- Aneksy do UPUL
- Inwentaryzacje drzewostanów
- Opisy taksacyjne lasów
- Wyceny lasów/drzewostanów
- Kosztorysowanie prac leśnych

 

 

DENDROLOGIA
- Inwentaryzacje dendrologiczne
- Ekspertyzy dendrologiczne
- Wyceny pojedynczych drzew

- Określanie wieku drzew

ŁOWIECTWO
- Szacowanie szkód łowieckich

PROJEKTOWANIE BUDOWLANE/

DROGOWE
- Wsparcie techniczne w projektowaniu
- Kosztorysowanie robót zieleni

WYCENY NIERUCHOMOŚCI
- Wyceny nieruchomości